Sigma-Medicare.com

91e6ac80b4be2cd24b5075e02b452e2c.jpg
12d5eb33c77d27ad0c2c9625e8c15dc2.jpg

1 2

Наша продукция всегда отличается высоким качеством, поскольку для контроля качества выпускаемой продукции на предприятии создана собственная лаборатория, позволяющая постоянно контролировать качество выпускаемой продукции и дорабатывать уже существующие технологии, улучшая технические показатели продукции

Ինչո՞ւ «Sigma Medicare»

 • Ընկերության պատմությունը
  «Sigma Medicare» առևտրա-արտադրական ընկերությունը, օժտված լինելով արտադրական ու տեխնիկական հզոր ներուժով և անթերի գործարար համբավով, հատուկ տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի ներքին շուկայում

  Ավելին...

 • Մեր առավելությունները
  Մեր արտադրանքը տարբերվում է իր բարձր որակով, քանի որ արտադրվող ապրանքի որակի ստուգման համար ձեռնարկությունում գործում է սեփական լաբորատորիա, որը թույլ է տալիս մշտապես վերահսկել որակը...

  Ավելին...

Տեխնոլոգիաներ

 • Почему «Sigma Medicare» История компании
  “SIGMA MEDICARE”— армянская торгово-производственная компания, обладающая мощным производственным и техническим потенциалом, с безупречной деловой репутацией, занимающая особое положение на внутреннем рынке
 • Почему «Sigma Medicare» Наши преимущества
  Наша продукция всегда отличается высоким качеством, поскольку для контроля качества выпускаемой продукции на предприятии создана собственная лаборатория, позволяющая постоянно контролировать качество выпускаемой продукции и дорабатывать уже существующие технологии, улучшая технические показатели про...

Մասնագիտական կարծիքներ

Մենք իրականացնում ենք արտադրություն ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և տեխնոլոգիական չափանիշներին համապատասխան:
Էնտոնի Քարթրայթ IPPR
Բժշկական պարագաների ախտազերծումը էթիլենի օքսիդով լիովին համապատասխանում է վալիդացման գործընթացների պահանջներին և որակի ստուգման ժամանակակից ընթացակարգերին, սահմանված ISO 11135-1 չափանիշով: (www.iso.org)
Քրեյգ Ֆիշ SSVS
Ըստ սանիտարական ժամանակակից պահաջների բժշկական պարագաների և վիրակապային ապրանքների փաթեթավորումը խորհուրդ է տրվում կատարել պոլիպրոպանային նյութերով, որոնք նույնպես համապատասխանում են ISO 11607 չափանիշին: (www.iso.org)

Скачать шаблон для Joomla 3.4.
Скачать шаблон для Joomla 3.4.