Թանզիվե Վիրակապեր, Ոչ Ստերիլ, 7մ x 14սմ

Վիրակապերի արտադրման համար միաժամանակ օգտագործվում է կարերի սեղման տեխնոլոգիան, ինչը բացառում է կողմնային մասերի շերտավորումը և վիրակապը դարձնում է կիրառնամ մեջ առավել հարմար։